x

Login


GelderlandGelderland, graafschap Grading Price Pic.
Willem I, 1377-1393
vdCh.7.12 Gehelmde Groot z.j., Arnhem
vz: +WILhELM : DVX : GELR : Z : COM : ZVTP
kz: MONETA : NOVA : DE : AERNEHESIS
fr+ 195,00
Reinoud IV, 1402-1423 Grading Price Pic.
vdCh.9.5 1/2 Groot z.j., Arnhem.
Vz.: REINALD DVX IVL Z GEL ….
Kz.: MONETA …… .E AERNEMENS
fr 150,00
Arnoud van Egmond, 1423-1472 Grading Price Pic.
vdCh.11.18 Groot z.j., Arnhem, R2
Vz: DVX ARNOLD . GEL . Z . IVL . Z . COS'. D . Z
Kz: MONETA - NOVA . D - . AERNE - MENSIS
zf- 240,00
Philips II, 1555-1581 Grading Price Pic.
V18.3 GH252.6 Statenoord van 12 mijten z.j. (1578-1579) zf 80,00
GH212-6d 1/5 Philipsdaalder 1567. Krasjes op voorzijde zf- 55,00
Gelderland Provincie 1581-1795 Grading Price Pic.
D649 V2.2 Gouden Dukaat 1596. Onregelmatige rand zf 350,00
D649 V2.2 Gouden Dukaat 1608 zf 375,00
D824 V10.4 Leeuwendaalder op Hollandse voet 1602 zf 125,00
D825 V11.1 Leeuwendaalder 1636 zf 95,00
D825 V11.1 Leeuwendaalder 1638 zf 95,00
D825 V11.1 Leeuwendaalder 1641 zf 87,00
D825 V11.1 Leeuwendaalder 1647. Keerzijde: Ridder kijkt naar rechts zf 95,00
D826 V11.2 Leeuwendaalder 1647. Keerzijde: Ridder kijkt naar links zf 95,00
D869 V11.3 Halve Leeuwendaalder 1615, R4
Dit jaartal wordt niet genoemd in Delmonte.
fr+ 185,00
D963 V10.2 Zilveren Dukaat 1708, met: MO.ARG.PRO.CON - FOE etc., R1 zf- 90,00
D1009 V4.3 Dukaton 1670. Afkomstig uit het scheepswrak De Liefde zf 180,00
D1178 V14.2 1 Gulden 1709, ruiter zf- 42,00
D1178 V14.2 1 Gulden 1737, hengst op berg fr 38,00
D1178 V14.2 1 Gulden 1762, boompje zf 40,00
D1178 V14.2 1 Gulden 1763, boompje pr+ 80,00
D1178 V14.2 1 Gulden 1763, boompje zf 35,00
D1178 V14.2 1 Gulden 1765, boompje zf 38,00
D1178 V14.2 1 Gulden 1786, korenaar, R1 fr 42,00
V16.2 Ruiterschelling 1691, gereduceerd zf 35,00
V17.1 Dubbele stuiver 1679, Hollandse Leeuw zf 25,00
V17.1 Dubbele stuiver 1679, Hollandse Leeuw fr 12,00
V17.6 Dubbele stuiver 1785, Generaliteits Wapen, mmt korenaar pr 20,00
V17.8 Dubbele stuiver 1789, Generaliteits Wapen, mmt korenaar zf 12,00
V17.8 Dubbele stuiver 1792, Generaliteits Wapen, mmt korenaar zf 13,00
V17.7 Bezemstuiver 1764 pr 40,00
PW1009 V19.2 Duit 1663 fr+ 10,00
PW1009 V19.2 Duit 1668, R2 fr 15,00
PW1010 V19.2 Duit 1681 fr+ 15,00
PW1010 V19.2 Duit 1684 fr- 7,50
PW1010 V19.2 Duit 1690 zf 18,00
PW1010 V19.2 Duit 1691 fr+ 12,00
PW1011 V19.3 Duit 1703 fr+ 15,00
PW1012 V19.4 Duit 1720 fr+ 15,00
PW1013 V19.5 Duit 1739. mmt: Hengst op berg fr+ 10,00
PW1014 V19.6 Duit 1752 zf 15,00
PW1015 V19.7 Duit 1753 fr+ 12,00
PW1015 V19.7 Duit 1754 zf 15,00
PW1015 V19.7 Duit 1754 fr+ 12,00
PW1015 V19.7 Duit 1755 zf 15,00
PW1015 V19.7 Duit 1755 fr+ 8,00
PW1015 V19.7 Duit 1756 fr+ 8,00
PW1015 V19.7 Duit 1757 fr+ 5,00
PW1017 V20.2 Duit 1758 zf 9,50
PW1017 V20.2 Duit 1759 zf+ 12,50
PW1017 V20.2 Duit 1759 zf 12,50
PW1017 V20.2 Duit 1760 zf sold
PW1017 V20.2 Duit 1761 zf 12,00
PW1017 V20.2 Duit 1761 fr+ 6,00
PW1017 V20.2 Duit 1762 fr+ 6,00
PW1017 V20.2 Duit 1763 fr 5,00
PW1017 V20.2 Duit 1764 zf 12,50
PW1017 V20.2 Duit 1765, R1 zf 20,00
PW1017 V20.2 Duit 1765, R1 zf 20,00
PW1017 V20.2 Duit 1765, R1 zf 20,00
PW1017 V20.2 Duit 1766 vf+ 20,00
PW1017 V20.2 Duit 1766 fr+ 8,00
PW1017 V20.2 Duit 1767, klein gaatje fr 5,00
PW1017 V20.2 Duit 1768 zf 15,00
PW1018 V20.3 Duit 1785 fr+ 8,00
PW1018 V20.3 Duit 1786 zf 10,00
PW1019 V20.4 Duit 1788 zf 10,00
PW1020 V20.5 Duit 1793 zf+ 20,00
PW1020 V20.5 Duit 1793 zf 15,00
PW1020 V20.5 Duit 1794 zf 9,00
Heerlijkheden en steden Grading Price Pic.
Arnhem
PW1201 V38.1 Duit z.j. fr+ 50,00
PW1201 V38.1 Duit z.j. fr 30,00
Batenburg, Willem V van Bronckhorst 1556-1573 Grading Price Pic.
D524 Gehelmde daalder z.j. (1556), R2 zf 450,00
D524 Gehelmde daalder z.j. (1556), R2 zf 430,00
D539 Daalder met klimmende leeuw z.j. R1 zf 250,00
s Heerenberg, Willem IV 1546-1586 Grading Price Pic.
D569 Daalder z.j., vz: Afbeelding van de graaf met een hermelijnen mantel. R2 zf 1.225,00
Huissen Grading Price Pic.
PW1601 V210.2 Duit z.j. zf 100,00
Nijmegen, stad Grading Price Pic.
D640 Pas.50 Daalder met de klimmende leeuw 1563, xxx stuiver, R1
Omschrift keerzijde eindigd op: INT * IAER * 1563
zf- 330,00
vdCh.2.22 Pas.19Ba 1/8 stuiver z.j. fr+ 55,00
V23.3 Pas.78 Ruiterschelling 1686, mmt: Morenkop fr 22,00
V23.3 Pas.78 Ruiterschelling 1690, mmt: Morenkop fr 18,00
V23.3 Pas.78 Ruiterschelling 1691, mmt: Morenkop zf 35,00
V23.3 Pas.78 Ruiterschelling 1691, mmt: Morenkop fr 25,00
V24.2 Pas.79 Dubbele stuiver 1686. Mmt: Morenkop fr 20,00
Zutphen Grading Price Pic.
PW1902 V27.4 Duit z.j., tekst vz: MONE . NOVA + VET . VRBIS zf 70,00
PW1903 V27.6 Duit 1687 zf- 20,00
V27.2 Stuiver 1605, R2 fr+ 252,00
V26.5 Ruiterschelling 1691 mmt: Gewei fr+ 25,00
D1169 V25.4 1 Gulden 1687, R1 zf 225,00
D1169 V25.4 1 Gulden 1687, R1 fr+ 120,00
Lotharingen, Karel III, 1555-1608 als pretendent van Gelderland. Grading Price Pic.
Teston z.j. Nancy. Vz.: +CAROL.D.G.CAL.LOTH.BAR.GEL.DVX. zf 180,00