x

Login


OverijsselStaten van Overijssel 1573-1585 Grading Price Pic.
V144.2 GH252.17 Statenoord van 12 mijten z.j. (1578-1579) zf 60,00
Overijssel Provincie 1581-1795 Grading Price Pic.
D1061 V134.6 Halve gouden rijder 1760. Minieme sporen van verwijderd draagoogje. zf 490,00
D856 V139.3 Leeuwendaalder 1616 zf 95,00
D856 V139.3 Leeuwendaalder 1633 zf 95,00
D856 V139.3 Leeuwendaalder 1637 zf- 70,00
D885 V139.4 1/2 Leeuwendaalder 1622, R4 zf 185,00
D986 V139.1 Zilveren dukaat 1662 zf 140,00
D987 V139.2 Zilveren dukaat 1695, jaartal keerzijde zf 135,00
D1035 V135.4 Dukaton 1679, oude type, met leeg cartouche zf 185,00
D1184 V141.6 1 Gulden 1706, bloem fr 36,00
D1184 V141.6 1 Gulden 1720, Kraanvogel zf 50,00
D1184 V141.6 1 Gulden 1721, Kraanvogel zf 46,00
D1184 V141.6 1 Gulden 1724, Lelie zf 50,00
V142.5 Rijderschelling of 6 stuiver 1680, zonder klop. fr+ 25,00
V142.5 Rijderschelling of 6 stuiver 1683, met klop fr+ 28,00
V142.5 Rijderschelling of 6 stuiver 1683, zonder klop. Laatste cijfer van jaartal slecht leesbaar. fr 17,00
V142.5 Rijderschelling of 6 Stuiver 1686, met klop. zf- 35,00
V142.5 Rijderschelling of 6 Stuiver 1690. Iets gesnoeid fr 12,00
V142.5 Rijderschelling of 6 Stuiver 1691 fr+ 25,00
V143.2 Dubbele Stuiver 1680 fr 20,00
V143.4 Stuiver 1628 fr 20,00
PW7005 V144.6 Duit 1628 fr+ 28,00
PW7005 V144.6 Duit 1628 fr+ 25,00
PW7005 V144.6 Duit 1628 fr+ 20,00
PW7007 V145.2 Duit 1741 zf 15,00
PW7010 V145.5 Duit 1766. Keerzijde: kopje van stadhouder Willem V onder het jaartal zf 10,00
PW7010 V145.5 Duit 1766. Keerzijde: kopje van stadhouder Willem V onder het jaartal zf 10,00
PW7009 V145.4 Duit 1764 zf 8,00
PW7009 V145.4 Duit 1764 fr 2,00
PW7009 V145.4 Duit 1765 zf 8,00
PW7009 V145.4 Duit 1767 fr+ 6,00
PW7009 V145.4 Duit 1768 zf 9,00
PW7009 V145.4 Duit 1769 fr+ 6,00
Deventer x Kampen x Zwolle Grading Price Pic.
D671 Karolus Daalder z.j. (1554), R2 zf+ 2.500,00
Deventer Grading Price Pic.
D690 V148.1 Arendsrijksdaalder z.j., vz: Onder het wapen van Deventer staat het wapen van het Oversticht, R1 zf 420,00
D858 V150.3 Leeuwendaalder 1662. Muntmeesterteken: Morenkop zf+ 320,00
D1092 V151.2 Daalder van 30 stuivers 1686, ridder met recht zwaard, R2 zf 285,00
D1092 V151.3 Daalder van 30 stuivers 1686, ridder met krom zwaard, R2 zf 185,00
D1109 V153.3 14 stuiver of 1/2 florijn 1618, titel Matthias I, jaartal onder het wapen, R3
Door onregelmatig muntplaatje is de 18 uit het jaartal niet leesbaar.
zf 340,00
D1153 V152.3 3 Gulden 1698, R1 zf 300,00
D1154 V152.3 3 Gulden 1698, R3
Randschrift: IN TE DOMINE SPERAVI NON CONFUNDAR IN ATERNUM
Munten met een randschrift uit deze periode zijn uiterst zeldzaam.
zf 500,00
D1185 V152.4 1 Gulden 1698, R1 zf 135,00
V156.1 Statenschelling 1686, 6 stuiver, niet gereduceerd fr 28,00
V156.2 Statenschelling 1686, 6 stuiver, niet gereduceerd fr 26,00
V156.2 Statenschelling 1688, 6 stuiver, gereduceerd fr+ 32,00
V156.2 Statenschelling 1688, 6 stuiver, gereduceerd fr 20,00
V156.2 Statenschelling 1690, 6 stuiver, gereduceerd fr 16,00
PW7106 V157.1 Duit z.j. (1628) zg 9,50
Noodmunten, geslagen naar aanleiding van het beleg door de Staatse troepen onder leiding van Graaf van Rennenberg van 3 aug.tot 19 nov. 1578. Emissie 30 okt. 1578 Grading Price Pic.
vG.143 4 stuiver 1578, klop Deventer stadsschild zf+ 160,00
vG.143 4 stuiver 1578, klop Deventer stadsschild zf+ 160,00
Kampen Grading Price Pic.
D700 V160.1 Arendsdaalder 1597, titel Rvdol II zf 360,00
D862 V163.1 Leeuwendaalder 1646. Ridder kijkt naar links. Muntmeesterteken: Lelie zf 125,00
D862 V163.1 Leeuwendaalder 1648. Ridder kijkt naar links. Muntmeesterteken: Lelie zf 100,00
D862 V163.1 Leeuwendaalder 1650. Ridder kijkt naar links. Muntmeesterteken: Lelie zf 150,00
D862 V163.1 Leeuwendaalder 1684, ridder naar rechts zonder pluim, mmt ruiter. R2 zf 175,00
D862 V163.1 Leeuwendaalder 1687, ridder naar rechts zonder pluim, mmt ruiter. zf 120,00
D1039 V159.3 Zilveren Rijder 1661, R1 fraai+ 178,00
D1040 V159.5 Zilveren Rijder 1679, R1. Keerzijde: leeg cartouche, jaartal boven wapen zf 180,00
1113 V164.2 Florijn van 28 stuivers 1618 zf 90,00
V166.1 Rijderschelling 1681, met klop zf- 35,00
V166.1 Rijderschelling 1690, gereduceerd fr 38,00
V166.6 Stuiver z.j. (1660) fr+ 35,00
Zwolle Grading Price Pic.
D714 V169.4 Gehelmde rijksdaalder 1597 fr+ 175,00
D866b V172.4 Leeuwendaalder 1646, jaartal na omschrift. Ridder boven Stadswapen. R1 zf 110,00
D866b V172.4 Leeuwendaalder 1648, jaartal na omschrift. Ridder boven Stadswapen. R1 zf 110,00
D867 V227.3 Leeuwendaalder 1663 Fine+ 100,00
D1114 V174.1 28 stuiver of florijn 1621, Type Ia zf 85,00
V176.3 Schelling z.j. titel RVDOL.II. Vz.: RVDOL.II.DG.ELEC. RO.IM.SEM.AV. Kz.: MONE.ARG.IMPERIA.CIVITA.ZWOL. fr+ 30,00
V176.3 Schelling z.j. titel RVDOL.II. Vz.: RVDOL.II.DG.ELEC. RO.IM.SEM.AV. Kz.: MONE.ARG.IMPERIA.CIVITA.ZWOL. fr 25,00
V176.4 Schelling z.j. titel MATHI . I. Vz.: MATTH.DG.ROM.IMP.SEM.AVGV. Kz.: MONE.ARG.IMPERIA.CIVIT.ZW fr 25,00
V177.3 Rijderschelling 1689, Romeinse cijfers MDCLXXXIX = 1689 fr+ 35,00
V177.3 Rijderschelling 1690, Romeinse cijfers MDCLXXXX = 1690 fr 28,00
V177.3 Rijderschelling 1691, gereduceerd. Jaartal weer in gewone cijfers. fr 38,00
V178.1 Stuiver z.j. (1599) fr 38,00
PW7302 V178.4 Duit 1618 zf- 40,00
PW7303 V178.5 Duit 1639 fr+ 15,00