x

Login


FrieslandFriesland, Bruno III, 1038-1057 Grading Price Pic.
vdCh1.1/9 Denier z.j., Dokkum. Vz:+HENRICVS RE kz: In het midden BR.VN met daarom heen VGGA DOCC zf 250,00
Friesland Provincie 1581-1795 Grading Price Pic.
D800 V128.2 Snaphaan 1623 fr+ 80,00
D850 V123.4 Leeuwendaalder op Hollandse voet 1591, R2, Ridder achter generaliteits wapen zf 275,00
D850 V123.4 Leeuwendaalder op Hollandse voet 1601, R2, Ridder achter generaliteits wapen zf 260,00
D852 V124.4 Leeuwendaalder 1629, R2, fr+ 90,00
D947 V122.3 Nederlandse Rijksdaalder 1617, R1 zf+ 290,00
D1089 V125.3 Koggedaalder 1687, jaartal bovenwapen, var. N omgekeerd, R1 zf- 190,00
D1101Sup. V- 14 stuiver 1688, kz: MONETA . ARGEN . ORD . FRIS zf- 145,00
V127.4 7 Stuiver 1601. Kz: MONE + NOVA + ARGEN ORDI + FRISI zf 140,00
V128.5 Arendsschelling z.j.(1615-1617) zf 140,00
V128.5 Arendsschelling z.j.(1615-1617) fr 80,00
V129.1 Arendsschelling z.j.(1600). Op de keerzijde ontbreken de wapens van Oostergo, Westergo en Zevenwolde. zf 140,00
V129.1 Arendsschelling z.j.(1600). Op de keerzijde ontbreken de wapens van Oostergo, Westergo en Zevenwolde. zf- 85,00
D1160 V126.2 Halve 3 Gulden 1696 zf 200,00
V130.2 2 Stuiver 1664 fr+ 20,00
V129.6 1/2 Stuiver z.j., R2
Provinciaal wapen tussen de waarde aanduiding F - B, staat voor Fries Butken. Ook op de keerzijde in de hoeken van het kruis staat F - B - F - B.
fr 50,00
PW6017 V131.1 Oord z.j. (1608) zf 50,00
V131.3 Oord z.j. (1608) fr 14,00
PW6016 V131.3 Oord z.j. (1608) zg 6,00
V216.2 Oord z.j. (1617) fr 20,00
PW6016 V131.1 Oord z.j. (1630-1640) zf 30,00
PW6005 V131.4 Duit 1618, R1 zf 45,00
PW6006 V131.5 Duit 1626 fr 15,00
PW6006 V131.5 Duit 1648 fr+ 20,00
PW6006 V131.5 Duit 1653 fr+ 24,00
PW6008 V131.7 Duit 1675 fr+ 15,00
PW6008 V131.7 Duit 1682 fr+ 15,00
PW6008 V131.7 Duit 1684, R2 fr 16,00
PW6008 V131.7 Duit 1686 fr+ 15,00
PW6009 V131.7 Duit 1702 zf 30,00
PW6009 V131.7 Duit 1702 zf 18,00
PW6009 V131.7 Duit 1702 fr 8,00
PW6009 V131.7 Duit 1717 fr+ 12,00