x

Login


West Friesland
West Friesland Het Gewest, 1581-1795. Grading Price Pic.
D834 V- Leeuwendaalder op Hollandse voet 1603, jaartal onder provincie wapen, R2 zf- 230,00
D835 V- Leeuwendaalder op Hollandse voet 1604, jaartal aan weerskanten van provincie wapen fr+ 135,00
D836 V66.4 Leeuwendaalder 1617 zf- 85,00
D836 V66.4 Leeuwendaalder 1633 zf 110,00
D836 V66.4 Leeuwendaalder 1633 zf 90,00
D836 V66.4 Leeuwendaalder 1636 zf+ 140,00
D836 V66.4 Leeuwendaalder 1650 zf 115,00
D872 V66.2 Halve Leeuwendaaler 1605 op Hollandse voet. R3 fr+ 215,00
D873 V66.5 Halve Leeuwendaaler 1666. R3 zf 210,00
D924 V63.3 Gehelmde Rijksdaalder 1599, R2 zf 295,00
D934 V63.4 Halve Gehelmde Rijksdaalder 1593, R1 zf 345,00
D956 V64.4 halve Nederlandse Rijksdaalder 1622, R1 fr+ 110,00
D970 V65.1 Zilveren Dukaat 1672, R1 zf 115,00
D970 V65.1 Zilveren Dukaat 1673, R1 zf 135,00
D971 V65.4 Zilveren Dukaat 1693, R1 zf 195,00
D971 V65.4 Zilveren Dukaat 1695, R1 zf 95,00
D1081 V67.4 Daalder van 30 stuivers 1685. Ridder kijkt naar rechts zf 120,00
D1147 V69.4 3 Gulden 1694 zf 190,00
D1147 V69.4 3 Gulden 1781 over 61, R2 zf+ sold
D1147 V69.4 3 Gulden 1786 zf 145,00
V71.4 Roosschelling 1682, mmt Beemster bul boven links van jaartal, R1 fr+ 95,00
V71.4 Roosschelling 1682, mmt Beemster bul onder wapen, R1 fr+ 95,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1716 zf 10,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1716 fr+ 5,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1717 zf 8,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1718 zf 8,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1727 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1731 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1733 fr 5,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1751 fr+ 6,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1752 zf 8,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1754 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1758 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1768 fr+ 6,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1770 zf 8,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1775 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1785 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1786 zf 8,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1787 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1789 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1790 zf 8,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1792 zf 9,00
V75.4 Dubbele Stuiver 1794 zf 9,00
V73.2 Stuiver 1599, R2 fr+ 68,00
V75.3 Stuiver 1738 zf 18,00
V75.3 Stuiver 1739 zf 12,00
PW3001 V75.6 Duit 1604 zf 30,00
PW3002 V75.7 Duit 1626 fr+ 37,50
PW3002 V75.7 Duit 1626 fr 8,00
PW3002 V75.7 Duit 1626. Doormidden gebroken. fr 6,00
PW3003 V75.7 Duit 1658 fr+ 12,00
PW3003 V75.7 Duit 1660 fr+ 12,00
PW3003 V75.7 Duit 1663. zf 22,00
PW3003 V75.7 Duit 1663. Naar mijn mening is dit een halve duit vanwege het geringe gewicht, kleinere diameter maar vooral vanwege het totaal afwijkende voorzijde stempel. fr+ 18,00
PW3005 V76.1 Duit 1702 fr 7,00
PW3007 V76.3 Duit 1716 zf 12,00
PW3007 V76.3 Duit 1717 zf 12,00
PW3008 V76.4 Duit 1720 zf 12,00
PW3009 V76.4 Duit 1723 fr+ 5,00
PW3009 V76.4 Duit 1739 fr+ 5,00
PW3011 V76.5 Duit 1754 zf+ 15,00
PW3014 V76.7 Duit 1780 zf+ 8,00
Munten geslagen op de particuliere munt van Dirk Bosch te Enkhuizen Grading Price Pic.
V74.5 dubbele stuiver 1676, B-P, Bank Payement, R2 zf 65,00
V74.5 dubbele stuiver 1676, B-P, Bank Payement, R2 zf 72,00